Ösym internet şifresi alma

Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. osym

2022-11-30
    Bizim ora düğün konya
  1. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez
  2. C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir