Bayan pilot olmak

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Fıkıhta “ihtilat” diye bir kavram vardır ki, manası kadınlarla erkeklerin, harama götürmeye sebep olacak ölçüde fazlaca beraber ve içli dışlı olmalarıdır

2022-12-01
    Ortaokul tiyatro metinleri
  1. Kamu haklarından mahrum olmamak