Eksik borç

Geçerli bir borç ilişkisinde taraflar birbirlerine borç ilişkisinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde devlet gücünü kullanarak, dava yolu ile veya icra yolu ile alacaklarına kavuşabilirler. a

2022-11-26
    Uyku öncesi masallar
  1. Geçici eksik borçlar
  2. 1
  3. eksik borç tam sarih olmayan mükellefiyet
  4. Tarih: 20